B.C. Broekhin - Jaarkalender

header-foto3

Wijzigingen voorbehouden

JAARKALENDER LEERLINGEN 2018-2019

2018      
       
augustus dag activiteit leerjaar
dinsdag 21 introductie leerjaar 1 t/m 4
woensdag 22 introductie leerjaar 1 t/m 4
donderdag 23 start lessen leerjaar 1 t/m 4
       
september dag activiteit leerjaar
woensdag  5 ouderavond  leerjaar 1 en 2
maandag 10 ouderavond  leerjaar 3 Swalmen en Reuver, leerjaar 4 Swalmen, Reuver op uitnodiging
maandag 17 OpRoer leerjaar 3
vrijdag t/m zaterdag 28 t/m 29 Onderwijsbeurs Zuid (Beursgebouw Eindhoven)  
       
oktober dag activiteit leerjaar
vrijdag  5 vertrek Ghana (kl. groep leerlingen) 14 leerlingen uit leerjaar 3 en 4
maandag t/m/ vrijdag 15 t/m 19 herfstvakantie alle leerlingen
donderdag 18 Ghana retour  
woensdag 24 klankbordgroep ouders 2e-jrs Reuver leerjaar 2 Reuver
       
november dag activiteit leerjaar
maandag  12 start stage  leerjaar 4 Swalmen
dinsdag 13 mbo-avond Citaverde leerjaar 4
maandag  19 start jenaweek, LOB LOB leerjaar 1, 2 en 4
dinsdag  20 heidag 1, LOB  LOB leerjaar 1, 2 en 4
leerjaar 3 roostervrij
woensdag  21 oudergesprekken, beeldende vorming/excursie leerjaar 1 t/m 4
donderdag 22 oudergesprekken, beeldende vorming/excursie leerjaar 1 t/m 4
vrijdag  23 viering ouders/einde stage (leerjaar 4) leerjaar 4 (stage)
dinsdag  27 oudergesprekken leerjaar 1 t/m 4
       
december dag activiteit leerjaar
woensdag  5 sinterklaasviering alle leerlingen
maandag  10 t/m 14 SE1-week leerjaar 4
dinsdag 18 inhaalmoment SE-week leerjaar 4
donderdag 20 aanmelden herkansers SE-1  leerjaar 4
vrijdag  21 kerstviering, uitreiken SE1-lijsten alle leerlingen
maandag t/m vrijdag 24 dec t/m 4 jan kerstvakantie alle leerlingen
       
januari dag activiteit leerjaar
maandag   7 rekentoets 1e afnameperiode 7 t/m 18 januari leerjaar 4
dinsdag  8 herkansing SE-1, les 7 en 8 leerjaar 4
maandag  t/m vrijdag 14 t/m 18 week v.d. procestechniek leerjaar 3, techniek
dinsdag  15 herkansing SE, les 7 en 8 leerjaar 4
woensdag  30 Open Dag Reuver betr. leerlingen
woensdag 30 mbo-avond Gilde leerjaar 3
       
februari dag activiteit leerjaar
donderdag  14 voorlichting beroepsoefenaars ROS  
donderdag  21 Jenaplanevenement, groep 8  
vrijdag  22 Jenaplanevenement, groep 8  
maandag  25 start jenaweek, definitieve leerweg en profiel alle leerlingen
dinsdag  26 Roermond On Stage leerjaar 3
woensdag  27 oudergesprekken, beeldende vorming/excursie leerjaar 1 t/m 4
donderdag  28 viering ouders leerjaar 1 t/m 4
       
maart dag activiteit leerjaar
vrijdag  1 roostervrije dag alle leerlingen
maandag t/m vrijdag 4 t/m 8 carnavalsvakantie alle leerlingen
maandag  4 rekentoets 2e afname 4 t/m 15 maart  leerjaar 4
dinsdag  19 Doedag On Stage leerjaar 3
donderdag 21 profielvakkeuze deadline  
       
april dag activiteit leerjaar
maandag 1 start afname CSPE,
SE2-week  (Swalmen en Reuver)

stage 3e-jaars
examen 4e-jaars,


stage leerjaar 3
maandag t/m vrijdag 1 t/m 5 SE2-week (Reuver) leerjaar 4, Reuver
maandag t/m vrijdag 1 t/m 12  SE2-week Swalmen leerjaar 4, Swalmen
dinsdag 9 inhaalmoment SE2, Reuver leerjaar 4, Reuver
donderdag  11 inhaalmoment SE2, Swalmen leerjaar 4, Swalmen
vrijdag  12 aanmelden herkansers,
einde stage 3e-jaars 
leerjaar 3 en 4
dinsdag 16 SE2 herkansingen leerjaar 4
maandag t/m vrijdag 22 t/m 3 mei pasen,koningsdag, meivakantie alle leerlingen
       
mei dag activiteit leerjaar
maandag  6 4e-jaars les volgens rooster leerjaar 4
dinsdag 7 4e-jaars les volgens rooster leerjaar 4
woensdag  8 4e-jaars studievrij leerjaar 4
donderdag 9 t/m 23  start centrale examens 1e tijdvak leerjaar 4
maandag  27 rekentoets afnameperide 27-5 t/m 7-6 leerjaar 3 en 4
woensdag  29 galabal  leerjaar 4
donderdag t/m vrijdag 30 t/m 31 hemelvaart alle leerlingen roostervrij
       
juni dag activiteit leerjaar
maandag 3 roostervrije dag alle leerlingen
maandag 10 pinkstermaandag alle leerlingen roostervrij
woensdag  12 uitslag 1e tijdvak examens leerjaar 4
vrijdag 14 aanmelden kandidaten 2e tijdvak leerjaar 4
vrijdag t/m vrijdag 14 t/m 21  proefwerkweek leerjaar 3 leerjaar 3
maandag  17 t/m 20 2e tijdvak examens  leerjaar 4
vrijdag  21 einde afnameperiode CSPE digitale examens BB en KB, einde proefwerkweek examens leerjaar 4,
proefwerkweek leerjaar 3
maandag  24 Jenaweek  
dinsdag  25 inhaalmoment proefwerken leerjaar 3
woensdag  26 Berlijnreis, survival 2e-jrs survival leerjaar 2
donderdag  27 Berlijnreis, survival 2e-jrs survival leerjaar 2
vrijdag  28 Berlijnreis, survival 2e-jrs,
uitslag 2e tijdvak examens
survival leerjaar 2
leerjaar 4
       
juli dag activiteit leerjaar
maandag  1 rapportbespreking;
herkansing leerjaar 3 (les 1 en 2)
roostervrij
dinsdag 2 boeken inleveren, oudergesprekken rapport 3, diploma-uitreiking leerjaar 1,2,3,
leerjaar 4 diploma-uitreiking
donderdag 4 rapport-uitreiking leerjaar 1 t/m 3
vrijdag 5 afsluiting schooljaar begin vakantie alle leerlingen
maandag t/m vrijdag 8 t/m 16 aug. zomervakantie alle leerlingen