B.C. Broekhin - verlof/verzuim

Hoe om te gaan met een verlofaanvraag en geoorloofd en ongeoorloofd schoolverzuim.
Hieronder een opsomming van diverse voorkomende situaties en de acties die daarop ondernomen kunnen worden door in eerste instantie de school en indien nodig de leerplichtambtenaar.

 verzuim11.jpg

 

verzuim22.jpg