B.C. Broekhin - Nieuws overzicht

header-foto5

In de periode van dinsdag 2 april tot en met dinsdag 10 april 2018 vindt de tweede toetsweek in het kader van het schoolexamen plaats.
Uw zoon/dochter krijgt via de mentor een overzicht van alle toetsen uitgereikt.
Voor leerlingen die toetsen met een geldige reden gemist hebben is er op woensdag 11 april om 8.30 uur een inhaalmoment. (Dit in tegenstelling tot wat er in de jaarplanner vermeld staat.)

In de periode van dinsdag 2 april tot en met maandag 9 april 2018 vindt de tweede toetsweek in het kader
van het schoolexamen plaats.

Op maandag 19 maart gaan de 3e-jaars leerlingen in het kader van maatschappijleer (TL) of staatsinrichting (havo) naar het gemeentehuis in Reuver. Dit is een verplicht onderdeel van het schoolexamen, waarover de leerlingen een verslag moeten schrijven en waarvoor ze een cijfer krijgen. Bij ziekte of verhindering dient in overleg met de docent een vervangende opdracht te worden gemaakt.

Om diverse redenen, o.a. excursies en de griepepidemie, zijn er de afgelopen weken een aantal lessen geschiedenis voor de 4e-jaars leerlingen uitgevallen. Volgens de docent, de heer Vroomen, zal dat niet leiden tot het niet afkrijgen van het lesprogramma, echter zal in de laatste lessen veel leerstof in een hoger tempo moeten worden behandeld. Een aantal leerlingen heeft baat bij herhaling en meer uitleg en daar is nu vóór het schoolexamen weinig tijd voor.

Op maandag 19, dinsdag 20 en woensdag 21 maart gaan de 4e-jaars leerlingen in het kader van maatschappijleer naar de rechtbank Roermond.
Dit is een verplicht onderdeel van het schoolexamen, waarover de leerling een verslag moet schrijven en waarvoor een cijfer wordt gegeven. Bij ziekte of verhindering, dient in overleg met de docent een vervangende opdracht te worden gemaakt.