B.C. Broekhin - Nieuws overzicht

header-foto5

Op maandag 17 september a.s. nemen onze leerlingen van leerjaar 3 deel aan ‘opROER’.
Met deze manifestatie wordt het culturele seizoen van de gemeente Roermond geopend.

Presentatie oudervond leerjaar 3 en 4

 

Leerjaar 3

Leerjaar 4

 

Presentatie oudervond leerjaar 1 en 2 (5 september 2018)

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat muziek heel goed is voor de ontwikkeling van de hersenen. Door bezig te zijn met muziek leren je beide hersenhelften beter met elkaar samen te werken. Je wordt er dus slimmer van!

Het schooljaar is weer begonnen. Dit jaar is een bijzonder jaar want uw zoon/dochter gaat eindexamen doen
en wij gaan met elkaar er alles aan doen om dat tot een goed einde te brengen. Daarbij hoort ook goede communicatie. Middels deze brief willen wij u een aantal zaken meedelen.