B.C. Broekhin - Nieuws overzicht

header-foto5

De gemeente Beesel doet ook mee aan de landelijke schoonmaak 2017.
Omdat u zich samen met miljoenen Nederlanders ergert aan het zwerfafval in uw leefomgeving, is het belangrijk om ook onze leerlingen hiervan bewust te maken.

Vanuit de vaksectie wiskunde bereiken ons berichten dat de leerlingen van het examenjaar achterstand hebben in de afronding van hun wiskundeprogramma.
De oorzaak hiervan ligt niet bij de huidige docenten, maar in een samenspel van factoren, ook uit voorgaande schooljaren.

In de periode van maandag 3 april tot en met dinsdag 11 april 2017 vindt de tweede toetsweek in het kader
van het schoolexamen plaats.
Uw zoon/dochter heeft via de mentor een overzicht van alle toetsen uitgereikt gekregen. In dit overzicht is op vrijdag 7 april en donderdag 13 april een inhaalmoment opgenomen voor leerlingen die toetsen met een geldige reden hebben gemist.

In de periode van maandag 3 april tot en met vrijdag 7 april 2017 vindt de tweede toetsweek in het kader van het schoolexamen plaats.
Uw zoon/dochter heeft via de mentor een overzicht van alle toetsen uitgereikt gekregen. In dit overzicht is op donderdag 13 april een inhaalmoment opgenomen voor leerlingen die toetsen met een geldige reden hebben gemist.

Het vak lichamelijke opvoeding is belangrijk voor de ontwikkeling van elk kind. Het ligt dan ook voor de hand dat leerlingen op school veel verschillende onderwerpen aangeboden krijgen. Deze onderwerpen worden uiteindelijk afgesloten met een (praktijk)toets.
Een verplicht onderdeel voor de 4e-jaars leerlingen is het onderdeel “sportoriëntatie”. Dit houdt in dat leerlingen kennismaken met een aantal sporten die normaal gesproken niet tijdens de gymlessen aangeboden worden.