B.C. Broekhin - Nieuws overzicht

header-foto5

Graag wensen wij onze leerlingen en u het allerbeste voor het nieuwe jaar.
Wij hopen dat voor iedereen het jaar op goede wijze is gestart.
Middels deze brief willen wij u informeren over een aantal wijzingen binnen onze school.
Door het vertrek van verschillende medewerkers zijn er met ingang van 1 januari 2017 een aantal wijzigingen in de verdeling van taken binnen onze school.

Uw zoon/dochter is leerling in het derde of vierde leerjaar en daardoor bezig met het schoolexamen. Een van de onderdelen van het schoolexamen is de rekentoets. Binnen de huidige wettelijke regels is uw zoon/dochter verplicht de toets af te leggen, maar telt het cijfer niet mee in de slaag-/zakregeling voor het eindexamen. Wel komt het cijfer voor de rekentoets als bijlage bij het diploma. Het volgende afnamemoment voor de rekentoets is tussen 10 januari en 23 januari 2017.
Uw zoon of dochter zit in leerjaar 4 en doet examen in 2017:
Uw zoon/dochter heeft in totaal vier kansen om de 2F-/2ER-rekentoets af te leggen, twee van deze kansen zijn door uw zoon/dochter benut in leerjaar 3.

Op vrijdag 23 december vindt onze kerstviering plaats voor de leerlingen van Swalmen en Reuver.

Dit jaar gaan we met de hele school naar de bioscoop in Reuver.

Alle leerlingen van de onderbouw moeten om 8.30 uur aanwezig zijn op onze locatie Reuver, Parklaan 8C.

Dit geldt ook voor de onderbouwleerlingen van Swalmen. Ook zij moeten verzamelen op de locatie Reuver.

Op vrijdag 23 december vindt onze kerstviering plaats voor de leerlingen van Swalmen en Reuver.

Dit jaar gaan we met de hele school naar de bioscoop in Reuver.

Alle leerlingen van de bovenbouw moeten om 10.15 uur aanwezig zijn op onze locatie Reuver, Parklaan 8C.

Dit geldt ook voor de bovenbouwleerlingen van Swalmen. Ook zij moeten verzamelen op de locatie Reuver.

Vanaf maandag 5 december a.s. kunnen leerlingen van diverse scholen zich inschrijven voor de

beroepenavonden op dinsdag 7 en donderdag 9 februari 2017.

Op onze website www.viecuri.nl/beroepenavond vinden leerlingen alle benodigde informatie over de

beroepenavond. Tevens is het via deze link mogelijk om digitaal aan te melden. Leerlingen kunnen zich

voor maximaal twee beroepen aanmelden. Hierbij geldt het vol=vol-principe.

Aanmelden is mogelijk t/m vrijdag 20 januari 2017.