B.C. Broekhin - Nieuws overzicht

header-foto5

MBO-avond leerjaar 4 te Horn, op dinsdag 15 november 2016.

Misschien weet u het nog van uzelf hoe moeilijk het kan zijn om een beroepskeuze te maken. Beroeps- ori├źntatie is een proces van snuffelen, denken, twijfelen, praten en dromen. Ontdekken waar je warm

voor loopt, waar je blij van wordt en wat bij je past.

Voor de zomer hebben wij u per brief geïnformeerd over ons voornemen om een reis naar Ghana te organiseren
voor onze derde- en vierdejaars leerlingen.
Vooraf: het betreft een vrijwillige activiteit waaraan kosten zijn verbonden. U heeft kunnen aangeven of u hiervoor
belangstelling had of niet.
Er bleek voldoende belangstelling te zijn om met dit project verder te gaan.
Omdat het voorstel op een aantal punten is gewijzigd, hebben wij gemeend dat het goed zou zijn de nieuwe
informatie te sturen naar alle bovenbouwleerlingen, zodat zij opnieuw een afweging kunnen maken. Mocht u
verder geen belangstelling hebben, dan zullen wij u ook niet meer over dit initiatief benaderen.

Wat zo eenvoudig lijkt heeft toch een hele lange tijd geduurd: vleermuizen behoren tot de beschermde diersoorten in Europa, met als gevolg dat er aan zeer uitzonderlijke voorwaarden moet worden voldaan om deze dieren gestuurd te verplaatsen.
Na een hele lange weg en het bouwen van een speciale toren nabij de Greswarenfabriek is nu de ontheffing verleend.
Er wordt komende dagen bewust tocht gerealiseerd in de oude fabriek, waarna de dieren waarschijnlijk in beweging komen en een nieuw onderkomen zoeken.
Of ze daadwerkelijk van deze toren gebruik gaan maken, moeten we afwachten.
We kunnen weer verder met de voorbereidingen om in deze oude fabriek een nieuwe school te realiseren.

 

bathouse-300x205.jpg

 

Wij hebben binnen onze school het besluit genomen om het meebrengen en nuttigen van energiedrank niet
toe te staan. Graag informeren wij u hierover in deze brief en leggen u uit waarom wij hiervoor kiezen.
Wij zien dat sommige leerlingen energiedrank meebrengen naar school en dit ook gedurende de schooldag nuttigen. Wij willen een gezonde school zijn en blijven, daarom vinden wij dit onwenselijk. Zeker nu recente wetenschappelijke onderzoeken deze mening onderschrijven, kiezen wij ervoor deze regel in te stellen voor
de gehele school.