B.C. Broekhin - Nieuws overzicht

header-foto5

Vanaf maandag 5 december a.s. kunnen leerlingen van diverse scholen zich inschrijven voor de

beroepenavonden op dinsdag 7 en donderdag 9 februari 2017.

Op onze website www.viecuri.nl/beroepenavond vinden leerlingen alle benodigde informatie over de

beroepenavond. Tevens is het via deze link mogelijk om digitaal aan te melden. Leerlingen kunnen zich

voor maximaal twee beroepen aanmelden. Hierbij geldt het vol=vol-principe.

Aanmelden is mogelijk t/m vrijdag 20 januari 2017.

Workshop RUZIE EN AGRESSIE BIJ KINDEREN (0-12 jaar)

Alle kinderen hebben wel eens ruzie of zijn wel eens boos. Maar als dit vaak gebeurt of als broers en zussen

elkaar thuis steeds in de haren vliegen hebben ze hulp nodig van hun ouders dit gedrag te keren. Maar hoe doe

je dat nou op een positieve manier of zonder zelf ook boos te worden? Dat leer je in deze workshop! Twee uur

aan de slag met dit onderwerp, samen met andere ouders die hetzelfde willen leren.

donderdag 1 december van 19.30-21.30 uur, Vogelsbleek 10 in Weert

In samenwerking met school zijn we op zoek naar een mogelijkheid om een brug te slaan tussen onderwijs en praktijk.
Onze kinderen moeten al vroeg keuzes maken welke studierichting ze willen volgen om uiteindelijk het gewenste beroep uit te kunnen oefenen.
Informatie op school en/of tijdens informatieavonden op het mbo geven ons inziens niet altijd een duidelijk beeld van hoe de praktijk er nu daadwerkelijk uitziet.

In de periode van maandag 12 december tot en met vrijdag 16 december 2016 wordt een toetsweek
in het kader van het schoolexamen (SE) georganiseerd.
De leerlingen zijn in deze week vrij van lessen. In deze week worden grotere toetsen afgenomen mede met als doel te wennen aan een dergelijke wijze van toetsen. De resultaten tellen uiteraard mee voor het SE-eindcijfer.

Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen voor te bereiden op hun plaats in een veranderende wereld. Daarom speelt internationalisering bij ons een belangrijke rol. Naast onze tripjes naar Europese wereldsteden en onze reis naar Afrika later dit jaar, onderzoeken wij nu het animo voor een nieuw initiatief: een vijfdaagse reis naar New York in de Verenigde Staten.