B.C. Broekhin - Nieuws overzicht

header-foto5

Vorig jaar zijn wij met de leerlingen van leerjaar 3 naar Berlijn geweest. Deze studiereis maakt deel uit van het Berlijnproject. Onze school heeft dit project ingezonden en de Limburgse Onderwijsprijs gewonnen.
Via onderstaande link kunt u nog eens de uitreiking van de Onderwijsprijs terugzien

We vinden het belangrijk om onze leerlingen een breed scala aan sport en spel aan te bieden. Dit doen we vooral

binnen onze lessen LO en af en toe ook elders. Wij willen aan onze 2e

-jaars leerlingen een driedaags

survivalkamp aanbieden. Dit kamp zal plaatsvinden in en rondom het Lumdatal in Duitsland.

Graag wensen wij onze leerlingen en u het allerbeste voor het nieuwe jaar.
Wij hopen dat voor iedereen het jaar op goede wijze is gestart.
Middels deze brief willen wij u informeren over een aantal wijzingen binnen onze school.
Door het vertrek van verschillende medewerkers zijn er met ingang van 1 januari 2017 een aantal wijzigingen in de verdeling van taken binnen onze school.

De middelbare scholen in Roermond en omliggende regio organiseren een mbo-infoavond voor alle

vmbo-leerlingen van leerjaar 3. De avond kan als een voorbereiding worden gezien op het

keuzeproces van de examenvakken voor het laatste leerjaar. De avond maakt deel uit van het PTA- LOB dat eerder is uitgedeeld. Je dient hiervan een verslag te maken. Het formulier krijg je via de

mentor. Je slaat dit formulier op in Qompas via de ELO. In maart controleert de mentor of je aan alle

PTA-LOB-onderdelen hebt voldaan.

Uw zoon/dochter is leerling in het derde of vierde leerjaar en daardoor bezig met het schoolexamen. Een van de onderdelen van het schoolexamen is de rekentoets. Binnen de huidige wettelijke regels is uw zoon/dochter verplicht de toets af te leggen, maar telt het cijfer niet mee in de slaag-/zakregeling voor het eindexamen. Wel komt het cijfer voor de rekentoets als bijlage bij het diploma. Het volgende afnamemoment voor de rekentoets is tussen 10 januari en 23 januari 2017.
Uw zoon of dochter zit in leerjaar 4 en doet examen in 2017:
Uw zoon/dochter heeft in totaal vier kansen om de 2F-/2ER-rekentoets af te leggen, twee van deze kansen zijn door uw zoon/dochter benut in leerjaar 3.