B.C. Broekhin - Nieuws overzicht

header-foto5

Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen voor te bereiden op hun plaats in een veranderende wereld. Daarom speelt internationalisering bij ons een belangrijke rol. Naast onze tripjes naar Europese wereldsteden en onze reis naar Afrika later dit jaar, onderzoeken wij nu het animo voor een nieuw initiatief: een vijfdaagse reis naar New York in de Verenigde Staten.

Ook dit jaar staat de jaarlijkse Sinterklaasviering op het programma.
Omdat de leerlingen uit het derde- en vierde leerjaar hebben gekozen voor een avondactiviteit, hebben wij besloten de Sinterklaasviering voor deze groepen te laten plaatsvinden op donderdag 1 december a.s.

Er is bij ons op school hoofdluis geconstateerd.

Wij vinden het van belang om u hiervan op de hoogte te stellen.

Om uitbreiding van hoofdluis te voorkomen, hebben wij uw medewerking nodig. Wij vragen u om bij uw

kind(eren), maar ook uzelf en andere huisgenoten de haren te (laten) controleren op hoofdluis.

Uw kind zit nu op de middelbare school. Een spannende nieuwe fase breekt aan. In de loop van de middelbare school staat uw kind voor belangrijke keuzes. Eerst voor het zogeheten profiel, dat is een ‘vakkenpakket’ in een bepaalde richting. Daarna voor een studie op mbo-, hbo- of wo-niveau. Deze keuzes hebben grote invloed op de verdere schoolcarrière, studie- en beroepsmogelijkheden van uw kind. Om hem/haar hierin een goede keuze te laten maken, gebruikt onze school de educatieve methode van Qompas. In deze brief leggen wij u graag uit op welke wijze Qompas uw kind hiermee ondersteunt.

Na een succesvolle meerdaagse trip van vorig jaar naar Parijs hebben wij besloten om dit jaar wederom naar Parijs te gaan.
Deze gaat plaatsvinden van 15 t/m 17 maart 2017. Tijdens deze reis zullen we ook een bezoek brengen aan
Euro Disney, waardoor het Eftelinguitje aan het einde van het schooljaar komt te vervallen. We reizen per bus. In Parijs vinden excursies per bus of te voet plaats.