B.C. Broekhin - Nieuws overzicht

header-foto5

Graag willen wij u en uw zoon/dochter uitnodigen voor de laatste inlichtingenavond betreffende de reis naar Berlijn op 14 juni t/m 17 juni a.s..
De bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 30 mei a.s. op de locatie Reuver, begin 19.00 uur.
De volgende agendapunten zullen worden besproken:

Om maar meteen met de deur in huis te vallen:
Vanaf 01-08-2017 heb ik een nieuwe functie aanvaard als locatiedirecteur van het Graaf Huyn College (www.ghc.nl) in Geleen. Het Graaf Huyn College is een regioschool met ca. 2000 leerlingen in alle leerwegen, waar ik de integrale eindverantwoordelijkheid zal gaan dragen.

In het kader van LOB brengen wij op vrijdag 12 mei a.s. een bezoek aan de landmachtdagen te Leusden en Soesterberg.
Deze dag bestaat uit twee delen.
Als eerste gaan we naar Leusden, waar we de afdeling techniek bezoeken.
Hier krijgen we een rondleiding langs de verschillende afdelingen van de landmacht.
Het middagprogramma bestaat uit een bezoek aan het Nationaal Militair Museum te Soesterberg.

In februari hebben we u geïnformeerd over de rekentoets. We hebben toen aangegeven het tweede toetsmoment uit te stellen naar mei/juni 2017 om uw zoon/dochter voldoende voorbereidingstijd te bieden.
Het afnamemoment voor de 2A-/2F-toets is tussen 29 mei en 9 juni 2017. Voor de 2ER-/2AER-toets is dit vastgesteld op 7 of 8 juni 2017. Afhankelijk van het behaalde resultaat in januari mag of moet uw zoon/dochter gebruikmaken van deze tweede kans.

Zoals elk jaar organiseren de decanen van een aantal scholen in Noord-Limburg een

mbo-avond voor leerjaar 3. Dit jaar wordt deze informatieavond gehouden bij de

Gilde Opleidingen, Groenveldsingel 40 in Venlo op maandag 29 mei.