B.C. Broekhin - Nieuws overzicht

header-foto5

Er is een nieuwe versie van de verzuimkaart.
In het hoofdmenu onder "actueel" staat de knop "verlof/verzuim".
Daar kunt u de nieuwste versie van de verzuimkaart bekijken

U kunt ook hier op de link verlof/verzuim klikken.

Wilt u de presentaties horende  bij de ouderavonden (leerjaar 1 tot en met 4) van september 2015 nog eens nalezen of downloaden, dan kan dat hier:

Als school moeten wij ieder jaar verantwoorden voor welke mbo-opleiding onze examenkandidaten
zich hebben ingeschreven.
In de huidige tijd van de digitale aanmelding hebben wij niet meer voldoende zicht op de aanmeldingen.
Wij willen u vragen om bij de aanmelding altijd een kopie voor ons te maken. Deze graag bij onze decaan
of de mentor inleveren.
Alle leerlingen dienen zich vóór 1 april 2016 te hebben aangemeld voor het vervolgonderwijs.

09480f452b577d35cf462481c5de6da9_600x379.jpg

Unaniem besluit voor nieuwe school in Beesel

Lang werd er uitgekeken naar de raadsvergadering van de gemeente Beesel op 18 mei. Tijdens die vergadering werd immers het financieel kader voor de nieuwe schoollocatie van BC Broekhin Reuver behandeld. De gemeenteraad heeft unaniem besloten om het voorstel aan te nemen en daarmee is de weg vrij om een nieuwe school te bouwen in de voormalige greswarenfabriek in Reuver.

BC Broekhin gaat samen met maatschappelijk ondernemer Rendiz de oude fabriek betrekken. Met Rendiz gaat de school een unieke samenwerking aan, waarbij er wederzijds gebruik wordt gemaakt van de context. De school kan gebruik maken van de faciliteiten van Rendiz en leerlingen een betekenisvolle en realistische leerplek aanbieden en Rendiz kan op zijn beurt leerlingen inzetten in het sociale restaurant of de dagopvang voor zorgbehoevenden.

Deze manier van samenwerken sluit aan bij de wijze waarop SOML de leeromgeving van de leerlingen wil verbreden: Imke van Heyster licht toe.

Voordat er echt gebouwd kan gaan worden zal er in de komende maanden nog hard gewerkt worden aan de noodzakelijke randvoorwaarden, zoals juridische constructies, financieringen door de partijen en het afronden van het plan van eisen van de school.

zie ook 1limburg .nl en oppebrik.nl