B.C. Broekhin - Nieuws overzicht

header-foto5

De decanenkring uit de regio Venlo organiseert informatieavonden voor vmbo-leerlingen uit leerjaar 4, op maandag 10, dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag 13 oktober 2016.
De informatieavonden vinden op verschillende locaties plaats.
Tijdens de avond worden er presentaties gegeven van diverse mbo-scholen uit de regio.
De presentaties gaan over de opleiding en het bijpassende werkveld.
Deze avond is zeer waardevol voor je loopbaanontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan wat je voor een bepaalde opleiding nodig hebt om deze te mogen volgen etc.

Culturele en kunstzinnige vorming (ckv) schooljaar 2016-2017
Deze informatie is voor alle derdejaars leerlingen en hun ouders/verzorgers.
Ckv is geen vak op zich, maar bestaat uit een drietal activiteiten die in het kader staan van kunst en cultuur. Deze activiteiten worden door school aangeboden en door de overheid financieel ondersteund.
De overheid vindt ckv zo belangrijk dat het verplicht is in het vmbo. Maar het is wel een prettige verplichting.

We nodigen u, samen met uw zoon of dochter, uit voor een algemene informatieve ouderavond op: woensdag 21 september om 19.30 uur op onze locatie aan de Peelveldlaan 60 te Swalmen.

Op vrijdag 16 september a.s. nemen onze leerlingen van leerjaar 3 deel aan ‘opROER’.
Met deze manifestatie wordt het culturele seizoen van de gemeente Roermond geopend.
In Reuver vertrekken de bussen om 12.15 uur, in Swalmen om 12.25 uur
naar Roermond, waar de leerlingen en de begeleiders bij de ECI worden afgezet.
We verwachten omstreeks 16.20 uur in Swalmen en om 16.30 uur in Reuver terug te zijn.
De lessen in de ochtend gaan volgens rooster door.