B.C. Broekhin - Nieuws overzicht

header-foto5

Uw zoon/dochter is leerling van het derde leerjaar en bezig met het schoolexamen. Een van de onderdelen van het schoolexamen is de rekentoets. Binnen de huidige wettelijke regels is uw zoon/dochter verplicht de toets af te leggen, maar telt het cijfer niet mee in de slaag-/zakregeling voor het eindexamen.
Wel wordt het cijfer voor de rekentoets op een bijlage bij het diploma vermeld.

Op woensdag 30 mei brengen de leerlingen van 3HV om 14.00 uur een bezoek aan BC Broekhin Roermond. Leerlingen krijgen deze middag een rondleiding door de school en zijn in de gelegenheid om vragen te stellen.

Op donderdag 31 mei a.s. organiseert de school het galafeest voor onze eindexamenleerlingen van de locaties
Swalmen en Reuver. Het feest vindt plaats in Herberg de Bongerd te Beesel.
De verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar van genoemde gelegenheid, bij de leerlingen, hun ouders en bij de school. Toezicht op naleving van de afspraken en de algemene veiligheid is in handen van het personeel van de uitbater van Herberg de Bongerd. De aanwezige medewerkers van school hebben tevens een toezichthoudende opdracht.

Op donderdag 28 juni a.s. wordt er op school een afscheidsreceptie georganiseerd voor enkele collega’s die met pensioen gaan.
De leerlingen van stamgroep 1 zijn gevraagd om deze middag te organiseren! Een leuke activiteit!

Graag willen we u en uw zoon/dochter uitnodigen voor de informatieavond over de Berlijnreis van
06-06-2018 tot 09-06-2018.
De bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 22 mei 2018 om 19.00 uur op de locatie Swalmen.