B.C. Broekhin - Nieuws overzicht

header-foto5

In de komende jenaweek gaan alle 1e-jaars leerlingen op donderdag 22 november twee sportieve activiteiten ondernemen in onze regio.

De vervanging door de heer M. Ravlic loopt ten einde.
Vanaf december gaat hij een nieuwe uitdaging aan op een andere plek, wij wensen hem
veel succes en werkplezier.

Wij, de leerlingen van 3A, zijn met een project bezig tegen armoede. Hiervoor willen wij graag uw hulp inroepen. Wij gaan voor mensen die hulp nodig hebben dingen inzamelen, zoals kleding, speelgoed en voedsel. Aan u de vraag om ons hierbij te helpen. De inzamelingsactie loopt van 2 november tot 19 december a.s. Daarna gaan wij de ingezamelde spullen naar de kledingbank, de voedselbank en de speelgoedbank in Venlo brengen.

Namens de ouderraad nodigen we jullie uit voor een informatieavond in het kader van sociale media en de gevaren daarvan.
Deze informatieavond vindt plaats op 12 november a.s. om 19.00 uur op onze locatie te Reuver.

Het vak lichamelijke opvoeding is belangrijk voor de ontwikkeling en vorming van elk kind. Uitgangspunt hierbij is dat leerlingen op onze school veel verschillende onderdelen aangeboden krijgen. Deze onderdelen worden uiteindelijk afgesloten met een (praktijk)toets.
Een verplicht onderdeel voor de 4e-jaars leerlingen is het onderdeel sportoriëntatie. Dit houdt in dat leerlingen kennismaken met (nieuwe) sport/bewegingsactiviteiten die niet tijdens het basisprogramma van de lessen LO worden aangeboden.