B.C. Broekhin - Nieuws overzicht

header-foto5

Het vak lichamelijke opvoeding is belangrijk voor de ontwikkeling van elk kind. Het ligt dan ook voor de hand dat leerlingen op school veel verschillende onderwerpen aangeboden krijgen. Deze onderwerpen worden uiteindelijk afgesloten met een (praktijk)toets.

Uw zoon/dochter is elke dag bezig met het verwerven van kennis en vaardigheden. Het onderwijsleerproces is gericht op een toekomstige vervolgopleiding, arbeidsmarkt en maatschappelijke participatie. In het vmbo loopt LOB daarom als een rode draad door het programma en wordt het gezien als een verplicht onderdeel van het Programma van Toetsing en Afsluiting.

Binnenkort mag jij belangrijke keuzes maken voor je vervolgopleiding.
Weet je al wat je na dit schooljaar gaat doen? Dat is mooi. Heb je nog geen idee? Dan is dat helemaal niet erg, hoor. Je hebt nog even om hier goed over na te denken.
Met een aantal onderwijsinstellingen in de regio organiseren we een beleefevent met allerlei leuke en interessante workshops. Zo kan jij ontdekken, beleven en doen.
Studenten en docenten gaan in de workshops ervoor zorgen dat je een goed beeld krijgt van de mbo-opleidingen en het toekomstige beroepenveld. Zorg dat je erbij bent!

Zoals eind vorig schooljaar aangekondigd, organiseren we klankbordgroepen voor de ouders/verzorgers van onze tweedejaars leerlingen.
We willen met elkaar de tips en tops evalueren wat betreft de ontwikkel- en talenturen, de projecturen en de coachinglessen.

Sinds dit schooljaar hebben we de dakpanstructuur ingevoerd. Dit betekent dat we klassen hebben met basis- en kaderleerlingen, klassen met kaderleerlingen en theoretische leerlingen en klassen met theoretische en havoleerlingen. We kennen een tweejarige brugperiode en in deze 2 jaar kan een leerling laten zien wat het beste niveau voor hem/haar is.