B.C. Broekhin - Nieuws overzicht

header-foto5

Uw zoon of dochter is elke dag bezig met het verwerven van kennis en vaardigheden. Het onderwijsleerproces is gericht op een toekomstige vervolgopleiding, arbeidsmarkt en maatschappelijke participatie. In het vmbo loopt LOB daarom als een rode draad door het programma.

Woensdag 8 november is onze DoeActieDag te Reuver.

 

Klik hier voor het aanmeldingsformulier

 

In samenwerking met school zijn we op zoek naar een mogelijkheid om een brug te slaan tussen onderwijs en praktijk.
Onze kinderen moeten al vroeg keuzes maken welke studierichting ze willen volgen om uiteindelijk het gewenste beroep uit te kunnen oefenen.

Ook dit jaar organiseren de vmbo-scholen in de regio Roermond een mbo-infoavond voor de leerlingen van 4 vmbo en hun ouders/verzorgers. Deze avond krijgen jullie informatie over verschillende mbo-opleidingen die jullie na het vmbo kunnen gaan volgen.

Op 19 september hebt u een informatieavond gehad over de reis naar New York.
Via deze weg laat ik u nog belangrijke extra informatie toekomen.