B.C. Broekhin - Nieuws overzicht

header-foto5

In overleg met leerplicht willen wij u op het volgende wijzen:
Op dinsdag 21 augustus 2018 vindt het offerfeest plaats. Een leerling heeft recht op verlof als hij plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Als de leerling hier gebruik van wil maken, moeten zijn/haar ouders dit minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk melden bij de directeur van de school.

Einde schooljaar 2017-2018 Het zit er bijna op. Nog twee weken en de periode van zes weken schoolrust breekt voor jullie aan. Voordat we zover zijn, moeten er nog een aantal zaken worden afgehandeld. Dit zal o.a. tot gevolg hebben dat de laatste weken er niet zo uitzien als je gewend bent!

Op donderdag 28 juni a.s. organiseren wij voor alle 3e-jaars leerlingen een activiteitendag.
Deze dag zal bestaan uit een tweetal (min of meer) sportieve bezigheden.

Op woensdag 4 juli 2018 vindt de jaarlijkse onderbouwsportdag plaats.
Deze wordt gehouden op het terrein van Het Drakenrijk te Reuver.
Het eerste spel van deze sportdag zal om 9.45 uur starten. We verwachten dat alle leerlingen tussen
9.15 uur en 9.30 uur aanwezig zijn bij Het Drakenrijk zodat we tijdig kunnen starten met het programma.
De sportdag zal omstreeks 12.45 uur afgelopen zijn.

We gaan verhuizen naar de greswarenfabriek! De verbouwing is inmiddels begonnen.
Bij deze verhuizing hoort een hernieuwde jenaplanonderwijsvisie en een andere manier van werken voor leerlingen en docenten. Het team is druk bezig om deze visie vorm te geven. In de onderbouw in Reuver gaan we komend schooljaar al starten met deze vernieuwde jenaplanvisie.
Wij zouden graag ons enthousiasme over onze eigentijdse en nieuwe aanpak, die aansluit bij de jenaplangedachte, met u willen delen.