B.C. Broekhin - Nieuws overzicht

header-foto5

De mentor van 3A, de heer E. Bours, is helaas al geruime tijd ziek.
Inmiddels zijn de lessen wiskunde overgenomen door mevrouw A. Baadjou.
Volgend schooljaar in leerjaar 4 wordt het mentoraat gegeven door mevrouw T. Broos en de heer T. Vroomen.
Beide mentoren hebben aangegeven het mentoraat van klas 3A voor de begeleiding van de leerlingen over te nemen tot de zomervakantie.

Excursie Berlijn 2018 in het kort

Op woensdag 30 mei brengen de leerlingen van 3HV om 14.00 uur een bezoek aan BC Broekhin Roermond. Leerlingen krijgen deze middag een rondleiding door de school en zijn in de gelegenheid om vragen te stellen.

Uw zoon/dochter is leerling van het derde leerjaar en bezig met het schoolexamen. Een van de onderdelen van het schoolexamen is de rekentoets. Binnen de huidige wettelijke regels is uw zoon/dochter verplicht de toets af te leggen, maar telt het cijfer niet mee in de slaag-/zakregeling voor het eindexamen.
Wel wordt het cijfer voor de rekentoets op een bijlage bij het diploma vermeld.

Op donderdag 28 juni a.s. wordt er op school een afscheidsreceptie georganiseerd voor enkele collega’s die met pensioen gaan.
De leerlingen van stamgroep 1 zijn gevraagd om deze middag te organiseren! Een leuke activiteit!