B.C. Broekhin - Nieuws overzicht

header-foto5

Het SE van NaSk1 voor de vierdejaars leerlingen wordt verplaatst naar januari.
Dit om de leerlingen in de gelegenheid de stellen om de hiaten weg te werken welke mogelijk zijn ontstaan tijdens de afgelopen periode.

Kies MBO.nl: wat je kiest ben je zelf
Hoe werkt het MBO? Welke beroepen vind ik interessant en uit welke opleidingen kan ik dan kiezen? Met deze en andere vragen hebben onze leerlingen al heel snel te maken. Dit is het moment om ze daar alvast bij te helpen. Vandaar deze brief.

Vanaf 2 april 2019 gaan de leerlingen van techniek 14 dagen op stage.
Hiervoor hebben wij een stagebureau ingeschakeld die voor iedere leerling een passende stage gaat zoeken,
zo mogelijk in de woonplaats van de leerling.

Op woensdag 5 december a.s. worden alle mentoren in de gelegenheid gesteld om met hun klas sinterklaas
te vieren. De invulling hiervan ligt bij de mentoren.

In de periode van maandag 10 december tot en met vrijdag 14 december 2018 vindt de eerste toetsweek in het kader van het schoolexamen plaats.
Uw zoon/dochter heeft via de mentor een overzicht van alle toetsen uitgereikt gekregen of krijgt het in de loop van deze week (het overzicht is ook terug te vinden op de schoolsite).