B.C. Broekhin - Nieuws overzicht

header-foto5

Op donderdag 31 mei a.s. organiseert de school het galafeest voor onze eindexamenleerlingen van de locaties
Swalmen en Reuver. Het feest vindt plaats in Herberg de Bongerd te Beesel.
De verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar van genoemde gelegenheid, bij de leerlingen, hun ouders en bij de school. Toezicht op naleving van de afspraken en de algemene veiligheid is in handen van het personeel van de uitbater van Herberg de Bongerd. De aanwezige medewerkers van school hebben tevens een toezichthoudende opdracht.

Graag willen we u en uw zoon/dochter uitnodigen voor de informatieavond over de Berlijnreis van
06-06-2018 tot 09-06-2018.
De bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 22 mei 2018 om 19.00 uur op de locatie Swalmen.

Veiligheid en welzijn voor onze leerlingen zijn belangrijke aandachtspunten.
Wij zijn van mening dat er op onze school een goede sfeer is waarin onze leerlingen goed kunnen leren en groeien.
Maar we willen dat graag ook van u weten. Daarom vragen wij naar uw mening over onze school. Door middel van het invullen van een enquête kunt u uw mening kenbaar maken. U helpt ons daarmee de kwaliteit van het onderwijs te evalueren. De resultaten worden anoniem verwerkt.

Op deze pagina staan de boekjes voor het centrale eindexamen Swalmen en Reuver.

Onze school, locatie Swalmen, is uitgekozen om deel te nemen aan een internationaal onderzoek naar kennis en vaardigheden van 15-jarige leerlingen. In Nederland doen 165 scholen aan dit onderzoek mee. Het onderzoek wordt in 80 landen gehouden. Met de resultaten van het onderzoek wordt internationaal aan verbetering van het onderwijs gewerkt. De naam van het onderzoek is PISA (Programme for International Student Assessment). Uw zoon/dochter is door de organisatie van het onderzoek geselecteerd voor deelname