B.C. Broekhin - Nieuws overzicht

header-foto5

In de bovenbouw van het vmbo gaat de leerling dieper in op de beroepspraktijk. Om zich voor te bereiden op het mbo, is het belangrijk dat de leerling kiest waarin hij/zij zich wil verdiepen. Op deze manier kunnen wij als school aansluiten bij de interesses van de leerling en willen wij de perfecte basis leggen voor de toekomst van de leerling.

Vorig jaar zijn wij met de leerlingen van leerjaar 3 naar Berlijn geweest. Deze studiereis maakt deel uit van het Berlijnproject. Onze school heeft dit project ingezonden en de Limburgse Onderwijsprijs gewonnen.
Via onderstaande link kunt u nog eens de uitreiking van de Onderwijsprijs terugzien

De middelbare scholen in Roermond en omliggende regio organiseren een mbo-infoavond voor alle

vmbo-leerlingen van leerjaar 3. De avond kan als een voorbereiding worden gezien op het

keuzeproces van de examenvakken voor het laatste leerjaar. De avond maakt deel uit van het PTA- LOB dat eerder is uitgedeeld. Je dient hiervan een verslag te maken. Het formulier krijg je via de

mentor. Je slaat dit formulier op in Qompas via de ELO. In maart controleert de mentor of je aan alle

PTA-LOB-onderdelen hebt voldaan.

We vinden het belangrijk om onze leerlingen een breed scala aan sport en spel aan te bieden. Dit doen we vooral

binnen onze lessen LO en af en toe ook elders. Wij willen aan onze 2e

-jaars leerlingen een driedaags

survivalkamp aanbieden. Dit kamp zal plaatsvinden in en rondom het Lumdatal in Duitsland.

Graag wensen wij onze leerlingen en u het allerbeste voor het nieuwe jaar.
Wij hopen dat voor iedereen het jaar op goede wijze is gestart.
Middels deze brief willen wij u informeren over een aantal wijzingen binnen onze school.
Door het vertrek van verschillende medewerkers zijn er met ingang van 1 januari 2017 een aantal wijzigingen in de verdeling van taken binnen onze school.