B.C. Broekhin - Nieuws overzicht

header-foto5

In de periode van maandag 3 april tot en met dinsdag 11 april 2017 vindt de tweede toetsweek in het kader
van het schoolexamen plaats.
Uw zoon/dochter heeft via de mentor een overzicht van alle toetsen uitgereikt gekregen. In dit overzicht is op vrijdag 7 april en donderdag 13 april een inhaalmoment opgenomen voor leerlingen die toetsen met een geldige reden hebben gemist.

Het vak lichamelijke opvoeding is belangrijk voor de ontwikkeling van elk kind. Het ligt dan ook voor de hand dat leerlingen op school veel verschillende onderwerpen aangeboden krijgen. Deze onderwerpen worden uiteindelijk afgesloten met een (praktijk)toets.
Een verplicht onderdeel voor de 4e-jaars leerlingen is het onderdeel “sportoriëntatie”. Dit houdt in dat leerlingen kennismaken met een aantal sporten die normaal gesproken niet tijdens de gymlessen aangeboden worden.

Informatieavond Parijs - presentatie en programma

Veiligheid en welzijn voor onze leerlingen zijn belangrijke aandachtspunten.
Wij zijn van mening dat er op onze school een goede sfeer is waarin onze leerlingen goed kunnen leren en groeien.
Maar we willen dat graag ook van u weten. Daarom vragen wij naar uw mening over onze school. Door middel van het invullen van een enquête kunt u uw mening kenbaar maken. U helpt ons daarmee de kwaliteit van het onderwijs te evalueren. De resultaten worden anoniem verwerkt.

Onze school neemt deel aan een experiment. Dit experiment betekent afname van toetsen voor twee vakken, Nederlands en Engels.
Uw zoon/dochter neemt aan dit experiment deel en maakt met klasgenoten de digitale toets. Dat neemt twee dagdelen in beslag.
De resultaten van deze toetsen geven de docenten inzicht (op individueel niveau) in waar de leerling staat in het leerproces. Daarmee kan beter onderwijs op maat gerealiseerd worden.