B.C. Broekhin - Nieuws overzicht

header-foto5

In de periode van maandag 12 december tot en met vrijdag 16 december 2016 wordt een toetsweek
in het kader van het schoolexamen (SE) georganiseerd.
De leerlingen zijn in deze week vrij van lessen. In deze week worden grotere toetsen afgenomen mede met als doel te wennen aan een dergelijke wijze van toetsen. De resultaten tellen uiteraard mee voor het SE-eindcijfer.

In samenwerking met school zijn we op zoek naar een mogelijkheid om een brug te slaan tussen onderwijs en praktijk.
Onze kinderen moeten al vroeg keuzes maken welke studierichting ze willen volgen om uiteindelijk het gewenste beroep uit te kunnen oefenen.
Informatie op school en/of tijdens informatieavonden op het mbo geven ons inziens niet altijd een duidelijk beeld van hoe de praktijk er nu daadwerkelijk uitziet.

Ook dit jaar staat de jaarlijkse Sinterklaasviering op het programma.
Omdat de leerlingen uit het derde- en vierde leerjaar hebben gekozen voor een avondactiviteit, hebben wij besloten de Sinterklaasviering voor deze groepen te laten plaatsvinden op donderdag 1 december a.s.

Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen voor te bereiden op hun plaats in een veranderende wereld. Daarom speelt internationalisering bij ons een belangrijke rol. Naast onze tripjes naar Europese wereldsteden en onze reis naar Afrika later dit jaar, onderzoeken wij nu het animo voor een nieuw initiatief: een vijfdaagse reis naar New York in de Verenigde Staten.

Uw kind zit nu op de middelbare school. Een spannende nieuwe fase breekt aan. In de loop van de middelbare school staat uw kind voor belangrijke keuzes. Eerst voor het zogeheten profiel, dat is een ‘vakkenpakket’ in een bepaalde richting. Daarna voor een studie op mbo-, hbo- of wo-niveau. Deze keuzes hebben grote invloed op de verdere schoolcarrière, studie- en beroepsmogelijkheden van uw kind. Om hem/haar hierin een goede keuze te laten maken, gebruikt onze school de educatieve methode van Qompas. In deze brief leggen wij u graag uit op welke wijze Qompas uw kind hiermee ondersteunt.