B.C. Broekhin - PTA

header-foto10

 

PTA leerjaar 4
Examenjaar 2017-2018

PTA leerjaar 3
Examenjaar 2018-2019

   

Aardrijkskunde:
BB
KB-GL-TL


Biologie:
BB
KB
GL-TL

Duits:
BB-KB-GL-TL

Economie:
BB
KB-GL-TL


E&O (economie en ondernemen):

BB-KB-GL

Engels:
BB
KB
GL-TL

Frans:
TL

Geschiedenis:
TL

Leerwerktraject:
PTA

Lichamelijke oefening:
PTA

LOB:
PTA

Maatschappijleer:
PTA

Natuurkunde:
BB
KB-GL-TL

Natuurkunde/Scheikunde:
TL

Nederlands:
BB
KB
GL-TL

PIE (produceren, installeren en energie):
BB-KB-GL

Rekentoets:
PTA

Wiskunde:
BB
KB
GL-TL

ZW (zorg en welzijn):
BB
KB
GL

Aardrijkskunde:
BB
KB-GL-TL Swalmen
TL Reuver

Biologie:
BB
KB
GL-TL

Duits:
BB
KB-GL
TL

Economie:
BB
KB-GL-TL


E&O (economie en ondernemen):
BB-KB-GL


Engels:
BB
KB-GL-TL


Frans:
TL

Geschiedenis
TL

KV1-CKV:
PTA (alle leerwegen)

Lichamelijke oefening:
PTA

LOB:
PTA

Maatschappijleer:
PTA

Natuurkunde:
BB
KB-GL-TL

Natuurkunde/Scheikunde:
TL

Nederlands:
BB
KB
GL-TL

PIE (produceren, installeren en energie):
BB-KB-GL

Rekentoets:
PTA

Wiskunde:
BB
KB
GL-TL

ZW (zorg en welzijn):
BB
KB
GL