B.C. Broekhin - Rekenen (REK)

header-foto10

Rekenen.

 
Het is u vast niet ontgaan: leerlingen krijgen voortaan niet alleen op de basisschool rekenen, maar ook in het voortgezet onderwijs. Dit alles heeft te maken met het invoeren van de rekentoets. Voor het behalen van een diploma moet iedere leerling verplicht de rekentoets maken. 

Het doel hiervan is om de rekenvaardigheden van leerlingen te verbeteren. De overheid wil er zo voor zorgen dat de leerlingen goed voorbereid zijn op het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en goed kunnen participeren in de samenleving.
Dit laatste is uiteindelijk het doel van reken/wiskunde onderwijs: functionele gecijferdheid. Leerlingen kunnen buiten school en later als volwassenen hun rekenvaardigheid optimaal gebruiken in het dagelijks leven.

Tijdens het schooljaar 2017 – 2018 wordt in leerjaar 1, 2 en 3 rekenles gegeven. Tijdens deze lessen bereiden wij de leerlingen voor op de rekentoets die ze voor het eerst in leerjaar 3 maken. We werken hierbij onder andere met de rekenmethode “ffLeren rekenen”. Hiervan maken we gebruik van zowel de papieren versie als de digitale versie. Deze methode is erg op de praktijk gericht en werkt met situaties die voor veel leerlingen herkenbaar zijn. Zo zien ze dat rekenen overal om ons heen is en dus veel raakvlakken met andere vakken heeft.

Het vak rekenen is opgebouwd uit vier onderdelen, domeinen genaamd:

- getallen en reeksen

- verhoudingen

- verbanden

- meetkunde.

Het domein “getallen en reeksen” bevat basisvaardigheden die nodig zijn voor de andere domeinen.

Rekentoets.

Om een diploma te kunnen behalen moeten b/k/g/t-leerlingen de rekentoets afgelegd hebben. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ook het behaalde resultaat voor de rekentoets gaat meetellen in de slaag/zakregeling. Op dit moment is dat niet zo, de overheid bepaalt wanneer dit gebeurt. In het derde leerjaar maken onze leerlingen voor het eerst de officiële rekentoets. Hierna kunnen ze gebruik maken van nog drie herkansingen. Leerlingen die veel moeite hebben met rekenen kunnen, onder verschillende voorwaarden, een aangepaste toets (2ER-toets)maken.
Daarnaast is er sinds 2015 een rekentoets specifiek voor basisleerlingen: de 2A-toets. Zij maken dus, naast de verplichte 2F-toets, deze toets op basisniveau.

Leerlingen die op rekengebied meer aan kunnen, mogen deelnemen aan de 3F-toets. Deze toets is op havo/vwo niveau.

De school streeft ernaar om alle leerlingen een voldoende voor de rekentoets te laten halen.

rechts_10.jpg